Uit internationaal onderzoek is opnieuw gebleken hoe schadelijk fijnstof is voor de gezondheid. De PM2.5-sensor van Siemens meet exact de fijnstofconcentratie in gebouwen en helpt de luchtkwaliteit te verbeteren.

Volgens 27 mondiale organisaties zijn de klimaatverandering en fijnstof de grootste gezondheidsrisico’s van deze eeuw. Ze publiceerden hierover een rapport in het medisch tijdschrift The Lancet. Alleen al in Nederland vallen door de opwarming van de aarde en de hoge fijnstofconcentraties in de lucht naar schatting 8.000 doden. Artsen, academici en beleidskundigen roepen overheden op om snel in actie te komen.

Kleine deeltjes zeer schadelijk

Er is al eerder gewezen op de gezondheidsrisico’s van fijnstof. Zo kwam de afdeling milieukunde van de Radboud Universiteit tot deFijnstofsensor conclusie dat fijnstof in Nederland meer slachtoffers eist dan kankerverwekkende stoffen in de lucht. Vooral de kleine fijnstofdeeltjes met een diameter tot 2.5 micrometer (PM2.5) dringen diep door in de longen en zijn dus zeer schadelijk voor de gezondheid.

PM2.5-sensor verbetert binnenklimaat

De PM2.5-sensor van Siemens meet de fijnstofconcentraties in gebouwen. Hij is geijkt voor het meten van PM2.5-waarden maar kan tevens de concentratie van PM10-deeltjes inschatten. De meetwaarden worden getoond op een display en kunnen worden doorgestuurd naar het gebouwautomatiseringssysteem. Het display van de sensor schakelt alleen in wanneer de sensor personen detecteert. Als er niemand in de ruimte aanwezig is, wordt de frequentie van de fijnstofmeting verlaagd, wat de levensduur van de sensor verbetert. De sensor kan in de bestaande gebouwtechnologie geïntegreerd worden. Men kan hem bijvoorbeeld koppelen aan luchtreinigers, die in gebouwen de lucht filteren. Ze kunnen op basis van de sensorwaarden automatisch worden in- en uitgeschakeld, zodat ze niet de hele tijd hoeven te draaien. Daarnaast is de sensor te koppelen met een CO2-sensor.

Voor meer informatie ga naar www.siemens.nl/sbt/hvac, bel 070-333 3031, of stuur een e-mail naar Bt-products.nl@siemens.com.

Reageer op dit artikel