Uit onderzoek van de afdeling milieukunde van de Radboud Universiteit blijkt dat fijnstof in Nederland meer slachtoffers eist dan kankerverwekkende stoffen in de lucht. Siemens ontwikkelde een sensor om de fijnstofconcentraties in gebouwen exact te meten en de luchtkwaliteit te verbeteren.

Auto’s, schoorstenen, energiecentrales – ze stoten behoorlijke hoeveelheden fijnstof uit. Vooral de kleine fijnstofdeeltjes met een diameter tot 2.5 micrometer (PM2.5) dringen diep door in de longen en zijn dus zeer schadelijk voor de gezondheid. In Europa overlijden jaarlijks 400.000 mensen aan de gevolgen van fijnstof. In Nederland zijn het er 2.000 per jaar.

Verloren levensjaren

Daarmee eist fijnstof volgens de Radboud Universiteit meer slachtoffers dan kankerverwekkende stoffen in de lucht. De universiteit ontwikkelde een methode om luchtvervuiling te vertalen naar verloren levensjaren. In Nederland komt 99,9 procent van de verloren levensjaren door luchtvervuiling op het conto van fijnstof. Dat is meer dan door verkeersongevallen of kankerverwekkende stoffen in de lucht. In landen als India en China is de situatie nog erger. De fijnstofconcentratie is er in veel steden vier keer zo hoog als in Europa. Het reduceren van de hoeveelheid fijnstof in de lucht levert dan ook pure gezondheidswinst op. Dit bracht Siemens op het idee om een PM2.5-sensor te ontwikkelen voor gebouwen.

Nauwkeurige meting

De sensor kan eenvoudig aan de wand worden gemonteerd en controleert regelmatig de fijnstofconcentratie in de ruimte. Met eenFijnstofsensor laserdiode wordt de hoeveelheid fijnstof gemeten. De sensor is geijkt voor het meten van PM2.5-waarden maar kan tevens de concentratie van PM10-deeltjes inschatten. Deze zijn groter maar minder gevaarlijk dan PM2.5. Omdat ze eveneens belastend zijn voor de longen wordt hun concentratie ook door de sensor gemeten. De meetwaarden worden getoond op een display en kunnen tevens worden doorgestuurd naar het gebouwautomatiseringssysteem. De sensor beschikt over een display dat alleen inschakelt, wanneer de sensor personen detecteert. Op momenten dat er niemand in de ruimte aanwezig is, wordt de frequentie van de fijnstofmeting verlaagd, wat de levensduur van de sensor aanzienlijk verbetert.

Integratie

De sensor kan in de bestaande gebouwtechnologie geïntegreerd worden. Men kan hem bijvoorbeeld koppelen aan luchtreinigers, die in veel gebouwen standaard zijn. Ze filteren de lucht en kunnen op basis van de sensorwaarden automatisch worden in- en uitgeschakeld, zodat ze niet de hele tijd hoeven te draaien. Daarnaast is de sensor te koppelen met een CO2-sensor.

 

Reageer op dit artikel