We hebben onze communicatieve aandrijvingen uit de productlijnen Acvatix en OpenAir uitgebreid met meerdere Modbus RTU-versies die als slave kunnen worden toegepast. De nieuwe aandrijvingen zijn flexibel en op afstand aanpasbaar en kunnen preventief worden onderhouden.

Bus-bekabeling is meestal uitgevoerd in lijn- of boomtopologie en heeft hierdoor minder ruimte nodig dan conventionele bekabeling in panelen, plafonds en kabelgoten. Aanpassingen op locatie zijn eenvoudig door te voeren. Het brandgevaar en de kans op fouten neemt af. Treedt er toch een fout op, dan is die sneller opgelost dan bij conventionele bekabeling.

Meer efficiëntie

Meerdere gelijktijdig beschikbare datapunten maken een building management systeem transparanter en daardoor efficiënter te bedienen. Bij veranderingen in de gebruikerswensen kunt u parameters eenvoudig veranderen vanaf een centraal management station. Alarmen kunnen worden getoond op managementniveau ten behoeve van evaluatie of gecoördineerde reacties. Aangezien er veel real-time diagnosegegevens beschikbaar zijn, kunt u de aandrijvingen preventief onderhouden. Componentfouten of de noodzaak tot onderhoud zijn vroegtijdig zichtbaar.

Flexibiliteit

Communicatieve systemen vereenvoudigen aanpassingen van de locatie van apparatuur en staan configuratie op afstand toe. Aanpassingen bij wijzigingen van de lay-out (bijv. twee kantoren worden één vergaderruimte) en veranderingen in het gebruik van het gebouw (bijv. behoefte aan hoger stroomvolume) zijn eenvoudig.

Reageer op dit artikel