Planten in tuinbouwkassen hebben warmte nodig om te kunnen groeien. Een falende gasbranderinstallatie kan leiden tot productieverlies. Machinebouwer Zantingh kiest dan ook voor een kwalitatief gasbrander-managementsysteem. Zowel de technologie als de back-up moeten betrouwbaar zijn.

Het in Rijsenhout gevestigde Zantingh maakt gasbranderinstallaties en CV-componenten voor met name de glastuinbouwsector. De meeste afnemers zitten in het buitenland. Rusland, Mexico en in toenemende mate ook China zijn voor Zantingh de grootste exportlanden. Nederlandse glastuinbouwtechnologie heeft dan ook een betrouwbare reputatie. Sales- en marketingmanager Rein Tichelaar: “Nederland heeft van oudsher veel kennis van glastuinbouw. We zijn na de Verenigde Staten de grootste exporteur van agrarische producten ter wereld. Door onze uitstekende technologie kunnen we op relatief kleine oppervlakten veel produceren. Naast glastuinbouwproducten wordt ook steeds meer Nederlandse glastuinbouwtechnologie naar het buitenland geëxporteerd. Aangezien onze gasbranderinstallaties specifiek op de glastuinbouw zijn toegesneden, liften wij mee op deze ontwikkeling. Ze worden door klanten in het buitenland verkozen boven de lokale oplossingen.”

Stadsverwarming

Naast de glastuinbouw zet Zantingh ook producten af in de industrie en utiliteitsbouw. Bijvoorbeeld voor grote stadverwarmingsprojecten in Denemarken. “Dankzij hun grote capaciteit passen onze installaties goed in deze nichemarkt, temeer omdat we in Denemarken een goede partner voor de nazorg hebben.” Dit laatste is volgens Tichelaar minstens even belangrijk als de kwaliteit van de producten die Zantingh levert. “Om installaties te kunnen verkopen, heb je een serviceorganisatie nodig. Het servicen van installaties in het verre buitenland gaat gepaard met lange reistijden. Daarom proberen we na de realisatie van een project zo snel mogelijk lokale nazorg te leveren. Ons wereldwijde netwerk van serviceagenten en eigen serviceorganisaties wordt steeds groter. Toch is het niet eenvoudig om in het buitenland de juiste mensen te vinden. Gasbrander-technologie vereist kennis van werktuigbouwkunde, elektro- en gastechniek. We kunnen in Rijsenhout mensen trainen en bijspijkeren. Onze eigen servicemonteurs vliegen de hele wereld rond om ondersteuning te bieden.”

Betrouwbare back-up

Sinds 2015 koopt Zantingh de brander-managementsystemen voor zijn installaties bij Siemens. Vanwaar deze keuze? “De LMV2/3/5-systemen van Siemens hebben een hoge kwaliteit. Dat hebben we zelf gezien toen we de fabriek in Rastatt bezochten. Daarnaast biedt Siemens een betrouwbare back-up, wat voor ons enorm belangrijk is. Het brander-managementsysteem is het hart van onze installaties. Als het faalt, doen onze producten het niet en blijven wij in de ogen van de klant in gebreke. Wij hadden vroeger een andere leverancier van brander-managementsystemen. Aanvankelijk waren we huiverachtig om met de multinational Siemens in zee te gaan. Zouden wij niet verloren gaan in het geweld van zo’n grote club? Maar het tegendeel is waar: we hebben korte lijnen met onze contactpersonen en de wereldwijde dekking van Siemens sluit aan bij onze eigen servicefilosofie. Support en reserveonderdelen zijn overal snel beschikbaar. Als er wat aan de hand is, reageert men adequaat.”

Gezamenlijke ontwikkelingen

De brander-managementsystemen die Zantingh vroeger inbouwde hadden een touch screen waarop de status en historie van de brander werd getoond. Handig voor de eindgebruiker! De LMV2/3/5-systemen van Siemens beschikten aanvankelijk niet over deze mogelijkheid. “Siemens heeft voor ons een touch screen gebouwd dat aansluit bij onze configuratie en de prijsstelling in de glastuinbouwmarkt. Mede daardoor hebben onze klanten de technologie snel omarmd. We hebben al veel gasbranderinstallaties met een Siemens-regelaar verkocht. Hieruit blijkt hoe belangrijk het is om met elkaar mee te denken en elkaars kennis en ervaring optimaal te benutten. We zijn momenteel ook aan het praten over mogelijkheden om in de toekomst meer beheer op afstand te doen. Hierdoor kunnen wij klanten preventief onderhoud bieden en de beschikbaarheid van hun installaties nog beter borgen. Een glastuinbouwer heeft warmte nodig om zijn planten te laten groeien. Storingen in de gasbranderinstallatie ontregelen het productieproces.”

Blijven innoveren

De voorsprong die Zantingh in gasbranderinstallaties heeft opgebouwd wil het bedrijf vasthouden. Innoveren met partners speelt hierin een sleutelrol. “In West-Europa zullen we steeds meer te maken krijgen met gas uit verschillende bronnen en dus met verschillende kwaliteiten. De regeltechniek moet hierop worden afgestemd. Daarnaast zijn duurzame gassen uit bijvoorbeeld waterstof in opkomst. Ook dit vereist een aanpassing van de techniek. We zijn net als Siemens lid van diverse gremia die zich hiermee bezighouden. Zo blijven we groeien in onze samenwerking en borgen we dat onze producten voldoen aan de behoeften in de markt.”

Reageer op dit artikel