Tijdens de Europese Partner Conferentie van Siemens in Milaan is WL Techniek uit Rotterdam uitgeroepen tot meest innovatieve Fire Safety-partner van Siemens in Europa. Een gesprek met Ronald Visser over technologische partnerships als basis voor groei en vernieuwing.

Als nuchter Rotterdams bedrijf heeft WL Techniek niet veel ruchtbaarheid gegeven aan de onderscheiding. “Maar we vinden het wel ontzettend leuk”, aldus Ronald Visser, mede-eigenaar van WL Techniek. Als Fire Safety-partner van Siemens promoot WL Techniek al ruim tien jaar de Cerberus-Pro brandveiligheidstechnologie. “Wij voeren 90% van onze werkzaamheden op Fire Safety-vlak uit met Siemens-producten. Alleen als de klant het wenst, implementeren we andere technologie.”

Open communicatie

WL Techniek heeft in de loop der jaren een sterke band opgebouwd met de Siemens-organisatie. Er wordt veel over en weer gecommuniceerd. “Onder partnership verstaan wij dat je zaken waar je tegenaan loopt direct doorgeeft aan je technologiepartner. Hij kan er dan snel op inspelen. Als installatiebedrijf zetten we de componenten die Siemens bouwt in elkaar. Vanuit deze montagerol kunnen we toegevoegde waarde leveren. Bijvoorbeeld door te signaleren hoe Siemens het ons eenvoudiger kan maken. Dat doen we vaak en graag. We zijn ook kritisch, maar dat hoort erbij. Om ons te onderscheiden, willen we altijd wat slimmer zijn dan de rest.”

Investeren in vooruitgang

De afgelopen jaren investeerde WL Techniek in vernieuwing binnen het vak. Zo ontwikkelde het bedrijf een digitaal logboek voor brandmeldinstallaties als alternatief voor het (verplichte) papieren logboek waarin onder meer tekeningen en onderhoudsbeurten worden vastgelegd. “Als je het logboek nodig had, was het altijd weg. Zo kwamen we op het idee om deze informatie te digitaliseren. Op termijn willen we het digitale logboek koppelen met Cerberus Portal, de cloud-omgeving die Siemens aan het ontwikkelen is. Daar zitten ook synergiekansen voor Siemens in. Bij wijze van ‘testomgeving’ heeft Siemens een cloud-gateway geïnstalleerd die toegang geeft tot onze eigen brandmeldcentrale. Hierdoor kunnen we de status van de installatie in ons pand via internet monitoren. We willen een module ontwikkelen om vanuit de brandmeldinstallatie direct informatie door te sturen naar het digitale logboek.”

Voordelen van digitaliseren

Over de voortschrijdende digitalisering van brandbeveiligingstechnologie, waar Siemens op inzet, denkt men bij WL Techniek graag mee. Het Internet of Things creëert voor zowel installatiebedrijven als hun klanten aantrekkelijke perspectieven. “In de toekomst hoef je geen kabels meer te trekken en kun je installaties steeds beter op afstand beheren. Dit reduceert de reistijd voor servicewerkzaamheden en daarmee ook de kosten en de milieubelasting. Als installatie- en onderhoudsbedrijf kunnen we dankzij digitalisering storingen sneller opsporen en oplossen. We kunnen de KPI’s van onze klanten en de kwaliteit van hun brandmeldinstallatie beter in de gaten houden en pro-actiever reageren. Van de kostenbesparingen die hiermee gepaard gaan, profiteren uiteraard ook onze klanten.”

Inzetten op omscholing

Volgens Ronald Visser zal digitalisering tot compleet nieuwe serviceconcepten leiden. Dit brengt echter ook uitdagingen met zich mee. “Brandbeveiliging wordt in de toekomst meer managen dan uitvoeren, maar daarom niet minder belangrijk. Ook de regelgeving werkt deze verschuiving in de hand: tegenwoordig mag je brandmelders met andere intervallen dan jaarlijks fysiek testen controleren. Je moet wel continu monitoren hoe ze functioneren. Als gevolg van deze ontwikkeling zullen we steeds meer normtechnische mensen nodig hebben. Daar moeten we als maatschappij op inspelen door techneuten om te scholen. Er is een schrijnend tekort aan jonge technici die willen monteren. Wij hebben momenteel zes jongens in opleiding, en die koesteren we.”

Krachten bundelen met andere partners

De werkzaamheden van WL Techniek bestaan voor de helft uit elektrotechniek en voor de helft uit brandbeveiliging. Het bedrijf werkt in heel Nederland voor grote organisaties. “We borgen de brandveiligheid van hotels tot een chemische plant. We zijn vooral actief in de vervangings- en renovatiemarkt.” Als middelgroot installatiebedrijf zet WL Techniek in op krachtenbundeling met gelijkwaardige partners. Enkele jaren geleden schreef het bedrijf samen met andere Fire Safety-partners van Siemens in op een grote aanbesteding. Een formule die WL Techniek vaker zou willen toepassen. “Als Siemens-partners beschikken we allemaal over dezelfde kennis. Dit stelt ons in staat om gezamenlijk grote opdrachten uit te voeren. Denk bijvoorbeeld aan het onderhoud van de brandmeldinstallaties van zorgorganisaties met meerdere regionale vestigingen. We merken dat steeds meer andere Fire Safety-partners hier positief tegenover staan. De saamhorigheid wordt sterker. Vorig jaar hebben we met een aantal partners met ondersteuning van Siemens een bijeenkomst georganiseerd om kennis te delen en gebruik te maken van elkaars ervaringen. Dat willen we dit jaar weer doen. Niet iedereen is bereid om informatie te delen, maar het is wel de toekomst.”

Reageer op dit artikel