Op 1 mei 2018 verscheen de NPR 2576: 2018, Functiebehoud bij brand – Richtlijn voor transmissiewegen. Cable Masters, Honeywell, Siemens en VdS Nederland organiseren gezamenlijk seminars om de kennis over de impact van de nieuwe regels op functiebehoud te delen. Daarbij wordt aandacht besteed aan de aansturende normen, zoals de NEN2535 en NEN2575 en de NPR2576 zelf en de impact van nieuwe praktijkrichtlijn NPR 2576. De deelnemers zijn in één middag op de hoogte van de grootste veranderingen en ontvangen een certificaat.

Doelgroep
Installateurs, opdrachtgevers, adviseurs, inspecteurs, branddetectiebedrijven, bouwplantoetsers, beleidsmedewerkers, architecten, brandweer, verzekeraars etc.

Programma en locaties
Aan het programma werken de vier initiatiefnemers Cable Masters, Honeywell, Siemens en VdS Nederland met elkaar samen. Er wordt ingegaan op de veranderingen in de NEN 2575, de normen voor ontruimingsinstallaties en de NEN 2535 de norm voor brandmeldinstallaties. De NPR zelf stelt geen eisen. Het geeft de mogelijkheden aan om aan de bovenliggende normen te voldoen. De verschillende normen bevatten prestatie-eisen aan transmissiewegen. Een belangrijke is het behoud van de transmissieweg in geval van brand. In de presentatie is aandacht voor de nieuwe NPR 2576 en de praktische uitvoering van functiebehoud, van groot belang bij het certificeren van installaties.

In de praktijk blijken er bij opdrachtgevers, adviseurs, het bevoegd gezag en bij installateurs onduidelijkheden te bestaan over het inspectiecertificaat en de rol van inspectie-instellingen. In de presentatie wordt ingegaan op het inspectiecertificaat, de rol van het installatie- en onderhoudscertificaat en specifiek hoe inspectie-instellingen omgaan met functiebehoud en de veranderingen. Aan de hand van praktijkvoorbeelden wordt duidelijk gemaakt wat de betrokkenen in het proces kunnen doen om projecten succesvol te laten verlopen. De dag wordt afgesloten met een paneldiscussie en een netwerkborrel. De vier seminars worden verspreid over het land georganiseerd.

Informatie
Meer informatie en inschrijven via www.brandveiligheid-functiebehoud.nl. Mail uw vraag naar seminar@brandveiligheid-functiebehoud.nl of bel John van Lierop op 06-31041692.

Reageer op dit artikel