De bouwsector heeft zware jaren achter de rug. In de utiliteitsbouw vielen de zwaarste klappen in de kantoren-, winkel- en bedrijvenmarkt. Na de nieuwbouwhoos in de jaren voorafgaand aan de economische crisis hebben kantoren en winkelpanden te maken gekregen met oplopende onderbenutting en leegstand. De gevolgen van de crisis zijn breed in de utiliteitssector neergedaald en de nieuwbouwproductie ging met 35% achteruit.

Grootste groei in zorgsector

Volgens drs. Taco van Hoek, directeur Economisch Instituut voor de Bouw (EIB), is er vanaf begin 2015 sprake van herstel in de bedrijvensector. Gemeenten blijven door de nasleep van de crisis en de leegstand terughoudend wat utiliteitsbouw betreft. In de retailsector drukt e-commerce de nieuwbouwcijfers. De grootste groei zal plaatsvinden in de zorgsector. Per saldo verwachten we voor de hele utiliteitsbouw weer een groei in de nieuwbouwproductie van 2% per jaar.

Ook het vernieuwen en verbouwen van bestaande panden trekt aan. Dit hangt samen met de oplopende leeftijd van veel gebouwen. Vooral panden uit de jaren zestig en zeventig zijn aan renovatie toe.

Werkgelegenheid

Ondertussen zien we weer positieve ontwikkelingen aan de financieringskant. Ook groeit de belangstelling uit het buitenland om te investeren in Nederlands vastgoed. Met het prille herstel van de economie klimt kortom ook de utiliteitsbouw weer uit het dal.

Dat is goed nieuws voor de werkgelegenheid in de sector, die de afgelopen jaren fors teruggelopen is. Sinds 2009 zijn in de hele bouw 85.000 arbeidsjaren verloren gegaan. De werkgelegenheid daalde met 20%. Vooral in de woningbouw verwachten we de komende jaren een stevig herstel. ZZP’ers, uitzendkrachten en gedetacheerden zullen hier als eersten van profiteren, gevolgd door de reguliere werknemers.

Gekwalificeerd personeel

Inmiddels is 70% van de bouwprofessionals die de afgelopen jaren hun baan verloren weer aan de slag. De helft week uit naar andere sectoren. Nu de markt weer aantrekt, moet de bouwsector uitkijken naar bijkomend gekwalificeerd personeel. Door de dramatische terugval bij de opleidingen is de instroom van jongeren fors teruggelopen. De sector is flexibel, maar toch moeten we oppassen dat er geen gat ontstaat in het personeelsbestand. Na jaren van neergang is het tijd om de knop om te zetten en weer volop aandacht te hebben voor het opleiden van mensen en de schaarste op de arbeidsmarkt.

Reageer op dit artikel