Smart buildings en digital twins – iedereen heeft het erover. Drie professionals schetsen hun ervaring met BIM en gaan in op de opmars van digitalisering in de bouwindustrie.

Met BIM (Building Information Modeling) wordt een gebouw virtueel gebouwd en getest nog voor de schop de grond ingaat. De digital twin maakt het onder meer mogelijk om evacuaties te simuleren en vluchtwegen te plannen. Ook de prestaties van gebouwen kunnen op deze wijze al in de ontwerpfase worden geoptimaliseerd. Zaken als verwarming, verluchting en verlichting worden met het digitale model, onder realistische omstandigheden, getest en bijgesteld. Digitaal ontwerpen leidt niet alleen tot meer veiligheid en efficiëntie, maar versoepelt ook de planning. De utiliteitsbouw is de overstap naar digitaal engineeren volop aan het maken, en het gaat sneller dan verwacht. Inmiddels twijfelt niemand er nog aan dat de digital twin bij bouwprojecten de standaard wordt.

Toegevoegde waarde

Mark Tait, werkzaam bij vastgoedbedrijf Investa in Berlijn, was betrokken bij de realisatie van grote kantoorpanden die digitaal zijn ontworpen. “BIM biedt ons als gebouweigenaar veel toegevoegde waarde, van de engineeringfase via de bouw tot het exploiteren en managen van gebouwen. Het leidt tot meer transparantie en een betere samenwerking tussen de betrokken stakeholders. Het bespaart tijd en verhoogt de efficiëntie. Wij krijgen meer inzicht in kosten, planning en kwaliteit. Daarom zijn onze partners bedrijven die net als Siemens het concept van digitale engineering aanbieden, gebruiken en ondersteunen.”

Optimalisatie van de levenscyclus

Richard Petrie is CEO van de belangenvertegenwoordiger buildingSMART International. Deze NGO ontwikkelt gestandaardiseerde processen, workflows en procedures voor BIM en zorgt ervoor dat deze wereldwijd worden overgenomen. “Toegankelijke en uitwisselbare informatie zorgt voor transparantie en uniforme procedures gedurende de hele levenscyclus van gebouwen en infrastructuur. Gebouweigenaren en – beheerders kunnen dankzij BIM samen met hun servicepartners investeringen beter plannen en de kosten voor gebruik en onderhoud gedurende de hele levenscyclus voorspellen. Open datastandaarden hebben veel voordelen. Denk aan eenduidig gebruik van vakterminologie en geïntegreerde processen. Data kunnen eenvoudiger worden hergebruikt. Ze hoeven niet telkens opnieuw te worden ingevoerd. De integratie van data wordt eenvoudiger. Dankzij internationale, open standaarden kunnen gebouweigenaren, architecten, ingenieurs, opdrachtnemers en beheerders koplopers worden in hun branche. Hun risico’s nemen af, en ze kunnen tijd en kosten sparen.”

Nieuw ecosysteem

Eric Giese, hoofd Digital Service Center bij Siemens Building Technologies en verantwoordelijk voor Digital Twin: “Als voordelen van de Digital Twin worden vaak eerst een betere planning, effectiever bouwproces en de daaraan gerelateerde kostenbesparing genoemd. Maar slim datagebruik levert ook veel op tijdens de operationele fase van gebouwen. Tenslotte zijn de exploitatiekosten gedurende de gehele levensduur vaak  hoger dan de bouwkosten. Data van technische systemen worden nu al real time gegenereerd. Door ze te combineren met de digital twin ontstaat een cyber-fysiek systeem, een actuele digitale afbeelding van het gebouw. Deze kan met analysemethoden en kunstmatige intelligentie voortdurend worden aangepast aan de actuele behoefte. Een optimalisatieslag, die tot nieuwe digitale services voor gebouwen kan leiden. De digitale twin kan ook de basis vormen van een nieuw ecosysteem omdat alle exploitatie-activiteiten opnieuw georganiseerd kunnen worden.”

Lees hier het volledige artikel

Reageer op dit artikel