Wilt u vanaf 25 mei 2018 digitale nieuwsbrieven, uitnodigingen voor evenementen en mailings over trends, ontwikkelingen en innovaties van Siemens blijven ontvangen? Dan vragen wij u dit eenmalig opnieuw aan ons kenbaar te maken.

 Digitalisering verandert ons hele leven – privé, maar ook zakelijk. We delen online steeds meer informatie over onszelf. Met de invoering van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) staan Europese burgers sterker in het beschermen van hun (online) privacy. Daarnaast komt er binnenkort ook nog de ePrivacy Directive aan. Organisaties hebben vanaf dat moment toestemming nodig voor het versturen van digitale informatie aan niet-klanten over hun activiteiten en ontwikkelingen. Dit geldt ook voor Siemens. De afgelopen jaren hebben wij onze online communicatiekanalen sterk uitgebouwd. Via diverse mailings houden wij u op de hoogte van onze producten, oplossingen, innovaties, visies, cases, whitepapers en evenementen. We willen u graag ook in de toekomst blijven informeren. Krijgen wij uw vertrouwen voor een fijne voortzetting van onze digitale communicatie met u?

 Hoe registreren?

Vul hier het contactformulier in en de themavelden waarover u (digitaal) informatie van ons wilt ontvangen. Druk vervolgens op de registratieknop. U ontvangt een bevestiging per mail waarin we u nogmaals om bevestiging vragen. Op die manier borgen we dat alleen u zichzelf kunt inschrijven. Privacy staat immers hoog in het vaandel bij Siemens. U kunt uw toestemming op elk moment per e-mail intrekken of door in ontvangen mails op ‘unsubscribe’ te klikken.

Wat is de AVG?

Met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) geldt per 25 mei 2018 in de hele Europese Unie dezelfde wetgeving voor privacy. In Nederland vervangt de AVG de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). De AVG is ook bekend onder de Engelse naam: General Data Protection Regulation (GDPR).

De AVG biedt Europese burgers meer bescherming in dit digitale tijdperk. Hun bestaande privacy-rechten worden aangescherpt en er komen twee nieuwe rechten bij. Organisaties krijgen meer verantwoordelijkheden. Bijvoorbeeld om binnen 1 maand te reageren op verzoeken van mensen die hun rechten willen uitoefenen. Ook zijn organisaties verplicht hun relaties duidelijk te informeren over wat zij met hun persoonsgegevens doen. Alle Europese toezichthouders op privacy krijgen dezelfde, stevige bevoegdheid.

Kijk voor meer informatie op https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/avg-nieuwe-europese-privacywetgeving/algemene-informatie-avg

Reageer op dit artikel