Wat als er een brandincident plaatsvindt in een pand dat door jouw bedrijf is beveiligd met branddetectieapparatuur? Om op dergelijke situaties voorbereid te zijn adviseert Siemens Fire Safety-deskundige Sjaak Taal branddetectie- en branddetectieonderhoudsbedrijven een leidraad op te stellen voor de afhandeling van calamiteiten. Ook met het oog op aansprakelijkheid is het raadzaam de oorzaken van brandincidenten altijd in kaart te brengen.

Van een brandbeveiligingsinstallatie hoop je als branddetectiebedrijf dat de rookmelders nooit hoeven aan te spreken omdat er in het pand van je klant brand is uitgebroken. Toch doen branddetectiebedrijven er goed aan zich voor te bereiden op dergelijke calamiteiten. Brandbeveiliging vereist risicomanagement.

Beginnende brandenSjaak Taal brandincident

Zo kan het gebeuren dat bij een smeulbrand rook in de ruimte staat terwijl de melder nog geen alarm heeft gegeven. Er is, wellicht door een warmtedeken, nog niet voldoende rook bij de melder gekomen. Sjaak Taal: “In dat geval was de prestatie-eis van de brand misschien niet groot genoeg voor de melder.” Om een klant alsnog te overtuigen, kan een proefbrand worden gehouden. Een uitgeschreven uitleg voor dit soort situaties, die voor iedereen beschikbaar is, voorkomt dat alle betrokkenen er hun eigen verhaal van maken. We maken ook situaties mee waarin achteraf blijkt dat de melder heeft uitgestaan. Het kunnen uitlezen van een gebeurtenissengeheugen is dan van groot belang.”

Nodeloze alarmen

Ook bij ‘nodeloze alarmen’ is het verstandig de oorzaak te achterhalen. Stel: door een ‘nodeloos alarm’ is een rookluik opengegaan. Aangezien het buiten regende is er waterschade ontstaan. Wie is hiervoor verantwoordelijk? “In dergelijke situaties moet je altijd onderzoeken waarom de melder in alarm is gegaan. Heeft in de ruimte wellicht een activiteit plaatsgevonden waarop de branddetectie niet was ingericht? In een hal die uitsluitend toegankelijk is voor elektrische voertuigen moet je niet met een dieselmotor rondrijden. Dan kan het zomaar gebeuren dat de brandmeldinstallatie reageert als daar vooraf niet in is voorzien en de melderkeuze daar ook niet op is afgestemd. Wees pro-actief en adviseer de klant hoe je het kan oplossen, bijvoorbeeld met ASA-melders en een specifieke parameter-set.”

Afhandeling van calamiteiten

Sjaak Taal adviseert installatiebedrijven een leidraad voor de afhandeling van calamiteiten en een sjabloon voor rapportages op te stellen. “Je kunt deze gebruiken om van te leren, maar ook in verband met de aansprakelijkheid. Vraag je altijd af of je op het moment van het incident nog verantwoordelijk bent voor de installatie. Is er nog een garantie waar de klant aanspraak op kan maken? Ben je überhaupt de onderhoudspartij en is dit contractueel vastgelegd? Leg na een calamiteit eerst de actuele statusmeldingen op het scherm van de brandmeldinstallatie vast en ga niet meteen allerlei handelingen verrichten. Download het gebeurtenissengeheugen van de installatie en leg dit vast. Vergelijk de tijd van de brandmeldcentrale met de werkelijke tijd en noteer het verschil. Stel het logboek en tekeningen veilig.”

Maatschappelijke verantwoordelijkheid

Gelukkig beperken de gevolgen van veel branden zich tot materiële schade. Maar wat als er gewonden of zelfs doden vallen? Voor ernstige incidenten heeft Taal bijkomende tips. “Wees niet bang om zelf contact op te nemen met klant, ook als je de installatie alleen maar hebt gebouwd en niet onderhoudt. Laat voor de klant één communicatiekanaal inrichten. Verstrek voldoende informatie, maar niet meer dan waar men je om vraagt. Wees pro-actief. Brandbeveiliging heeft alles te maken met maatschappelijke verantwoordelijkheid. Laat een klant in het geval van een calamiteit in ieder geval nooit in de steek.”

Vindt u de termen uit het gebeurtenissengeheugen van de Cerberus Pro-brandmeldinstallatie complex? Vraag dan bij Siemens een uitleg op. U kunt hiervoor terecht bij Marijn Eijck, tel. 070 – 3332292 of per mail: marijn.eijck@siemens.com

Reageer op dit artikel